Ийгл ТВ: Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үндэслэл бүхий гэнэтийн шалгалт салбар бүрт үгүйлэгдэж байна

Нэмэгдсэн: 2019-04-15 08:28:57

Ийгл ТВ: Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үндэслэл бүхий гэнэтийн шалгалт салбар бүрт үгүйлэгдэж байна


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл