Стар ТВ: Рентген оношлогооны дүрмийг шинэчлэхтэй холбогдуулан хэлэлцүүлэг хийв

Нэмэгдсэн: 2019-05-16 08:02:26

Стар ТВ: Рентген оношлогооны дүрмийг шинэчлэхтэй холбогдуулан хэлэлцүүлэг хийв


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл