Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 619 албан бичиг, 27 өргөдөл гомдол хүлээн авчээ

Нэмэгдсэн: 2019-05-28 10:00:58

Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 619 албан бичиг, 27 өргөдөл гомдол хүлээн авчээ

Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр нийт 619 албан бичиг /463 буюу 74.8% нь хариутай, 225 буюу 36.3% нь хариугүй/, өргөдөл гомдол 27-г хүлээн авч бүртгэжээ.

Хариутай албан бичгийн 238-ийг шийдвэрлэсэн бол 27 өргөдөл гомдлын долоог нь шийдвэрлэсэн байна. 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл