Зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхэлсэн автомашин хийгээр цэнэглэх станцын үйл ажиллагааг зогсоолоо

Нэмэгдсэн: 2019-05-30 11:00:28

Зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхэлсэн автомашин хийгээр цэнэглэх станцын үйл ажиллагааг зогсоолоо

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд “Бор хуст хайрхан” ХХК-ийн СХД-ийн 21-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ШТС-ийн ашиглалтын байдалд шалгалт хийхэд барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад улсын комисст хүлээлгэж өгөөгүй, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхэлсэн тул Зөрчлийн тухай хуулийн 7.14 дүгээр зүйлийн 2.5 хэсгийн заалтын дагуу шийтгэл ногдуулж, зөрчил арилгах хүртэлх хугацаанд үйл ажиллагаа, ашиглалтыг түр зогсоож, албан даалгавар хүргүүлжээ. 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл