NTV: Цианид ашиглан алт олборлодог компанийн талбай үер автжээ

Нэмэгдсэн: 2019-06-21 09:31:18

NTV: Цианид ашиглан алт олборлодог компанийн талбай үер автжээ


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл