Өргөдөл гомдлын 55 хувийг шийдвэрлэжээ

Нэмэгдсэн: 2019-06-24 07:58:50

Өргөдөл гомдлын 55 хувийг шийдвэрлэжээ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө, мэдээллийн төвд 06.10-06.24-ний өдрүүдэд нийт 641 албан бичиг, 18 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч бүртгэжээ. Энэ хугацаанд хариутай албан бичгийн 52 хувь, өргөдөл гомдлын 55 хувийг шийдвэрлэсэн байна.

Зөвлөгөө, мэдээллийн төвөөр үйлчлүүлсэн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гарын авлага, зөвлөмж тарааж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгчээ.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл