Сургууль, цэцэрлэгийн ойролцоо орших дэлгүүрүүдийн 81 орчим хувь нь согтууруулах ундаа худалддаг

Нэмэгдсэн: 2019-11-08 12:20:07

Сургууль, цэцэрлэгийн ойролцоо орших дэлгүүрүүдийн 81 орчим хувь нь согтууруулах ундаа худалддаг


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл