Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэв

Нэмэгдсэн: 2019-11-08 16:42:48

Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэв

Дорноговь аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бичил биетэн, хортон шавьж, ургамлын үр илрүүлэх, өсгөвөрлөх дижитал микроскоп, инкубатор, термостат, хор судлалын шинжилгээнд ашиглах вакум ууршуулагч, нитратын тестер, соронзон хутгагч, автомат пипетик зэрэг тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийг шийдвэрлэж өгчээ.

Ингэснээр лабораторийн сорилт шинжилгээний чанар, итгэмжлэлийн хүчин төгөлдөр байдал илүү сайжирч, хүнсний болон орчны эрүүл, аюулгүй байдлыг хангах, лабораторийн шинжилгээгээр батлах боломж бололцоог нэмэгдүүлж байгаа юм.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл