Нурах эрсдэлтэй цамхагт краныг буулгуулжээ

Нэмэгдсэн: 2019-11-08 16:45:55

Нурах эрсдэлтэй цамхагт краныг буулгуулжээ

Эрдэнэт хотын хоёрдугаар хороолол, 25 дугаар байрны хажууд байрлах “Макадам” ХХК-ийн цамхагт кран нурах эрсдэлтэй байсан тул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас холбогдох байгууллагуудад санал хүргүүлсний дагуу тус краныг буулгуулж, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлжээ. 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл