МҮОНТВ: МХЕГ-аас Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг аймаг орон нутгийн холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ

Нэмэгдсэн: 2020-01-24 14:03:30

МҮОНТВ: МХЕГ-аас Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг аймаг орон нутгийн холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ


Санал болгож байна
2020-02-23 23:38:17

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл