Хяналтын хуудсаар өөрсдийгөө шалгав

Нэмэгдсэн: 2015-03-25 16:34:41

Хяналтын хуудсаар өөрсдийгөө шалгав

2015.03.25

МХЕГ-ын хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Сонгинохайрхан дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй “Мах-Импекс” компанийн Хиам консервийн үйлдвэрийг энэ сарын 17-20-ны өдрүүдэд шалгав.

“Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрийг шалгах хяналтын хуудас”-аар тус үйлдвэрийг шалгасан бөгөөд хяналтын хуудсанд тусгагдсан асуумж, үүсч болох эрсдлийн талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгсөн байна. Шалгалтын үеэр үйлдвэрийн технологич, эмч, цехийн мастеруудаар өөрсдийнх нь үйл ажиллагааг хяналтын хуудсаар үнэлүүлэн, мэдлэг олгожээ.

Мөн “Хүнсний тухай”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай” хууль болон дээрх хуулиудыг дагаж гарсан 2013 оны Засгийн газрын 172-р тогтоолоор батлагдсан “Буцаан болон татан авах журам”, 2014 оны 157-р тогтоолоор батлагдсан “Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид дотоод хяналт хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн журам”, Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал олгох зөвлөмж зэрэг эрх зүйн актуудын талаар мэдлэг олгох сургалт хийсэн байна.  

Тусүйлдвэр хяналтын хуудсаар бага эрсдэлтэй үнэлэгджээ. 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл