Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн бүсийн сургалт боллоо

Нэмэгдсэн: 2013-06-10 13:32:37

Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн бүсийн сургалт боллоо

Иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг нэмэгдүүлж, Монголд ил тод байдал, шударга ёсыг хөхиүлэн дэмжих нь” төслийн хүрээнд эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн баруун бүсийн сургалт манай аймагт болж өнөөдөр өндөрлөлөө.

Сургалтыг Глоб интернэйшнл ТББ-аас зохион байгуулж байгаа бөгөөд Увс, Баян-Өлгий, Ховд аймгийн 20 гаруй сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд оролцлоо. Сургалтаар сэтгүүлчид төрийн байгууллагаас мэдээлэл авах, мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг хэрхэн ашиглах,  эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн талаар, нээлттэй ба нууц эх сурвалж, авлига төрийн үйлчилгээ, эрх мэдэл зэрэг сэдвээр номын дуу сонсохоос гадна хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн орчин, тохиолдсон хүндрэл бэрхшээлийн тухай хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн юм.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл