Эрчим хүчний 110 квт-ийн өндөр хүчдэлийн анкер босголоо...

Нэмэгдсэн: 2013-05-29 17:26:02

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл