Олон Улсын байгууллагуудын төлөөлөгчидтэй уулзсан уулзалтууд

Нэмэгдсэн: 2013-08-19 20:30:05

 1. Азийн хөгжлийн банкны Зүүн Азийн газрын захирал ноён Роберт Вихтолыг 2013 оны 01 дүгээр сарын 14-ны Төрийн ордны уулзалтын танхимд хүлээн авч уулзав.

2. 2013 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр Азийн хөгжлийн банкны /АХБ/ерөнхийлөгч,захирлуудын зөвлөлийн дарга Такэхико Накаог хүлээн авч уулзав.

3. 2012 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр CITI Банкны захирал Амир Рахимыг хүлээн авч уулзав.

4. 2012 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр  EBRD-гийн төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзав.

5. 2013 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр “Дойче Баан” ХК-ны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Док Р.Грубэг хүлээн авч уулзав.

6. 2013 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр ОУСК-ийн төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзав.

7. 2012 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдөр Пийбоди энержи ресурсийн төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзав

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл