Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Хүүхэд бүр авьяастай гэдгээ батлав

Нэмэгдсэн: 2013-06-14 13:00:36

 Авьяас, ном хөтөлбөр 6 сарын тайлангаа тавьлаа

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл