Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

Фото мэдээ
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл