ЭХЯ-НЫН АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД ШАГНАЛ ГАРДУУЛЛАА

Нэмэгдсэн: 2015-07-10 14:10:27

Их Монгол Улс байгуулагдсаны 809 жилийн ой, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ойг тохиолдуулан ЭХЯ-нын ажилтан албан хаагчдыг шагнаж урамшуулсныг ЭХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Дэлгэрцогт гардуулж баяр хүргэлээ.

“Эрчим хүчний тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр СБТГ-ын мэргэжилтэн Ц.Атаржаргал, СБТГ-ын мэргэжилтэн И.Лувсанцэрэн,  ТЗУГ-ын үйлчлэгч Д.Гүнрэгмаа, Төслийн судалгааны багийн ажилтан Б.Сайнбаяр нарыг, ЭХЯ-ны хүндэт“Жуух бичиг”-ээр СХОГ-ын мэргэжилтэн Ж.Мөнхбаатар, СХОГ-ын мэргэжилтэн О. Мягмаржав, СХОГ-ын мэргэжилтэн Э.Солонгоо, БХЗГ-ын мэргэжилтэн Э.Мөнхбилэг нарыг, МЗХ-ны шагналаар МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” цол тэмдгээр ТЗУГ-ын мэргэжилтэн Б.Түмэнжаргал, МЗХ-ны“Тэргүүний инженер” цол тэмдгээр – ХШҮДАГ-ын мэргэжилтэн Г.Мөнхцоодол, МЗХ-ны “Хөдөлмөрийн алдар” цол тэмдгээр – ТЗУГ-ын мэргэжилтэн Г.Хүслэн, СХОГ-ын ГХАХ-ийн дарга Г.Энхтүвшин нарыг тус тус шагнажээ. 

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл