Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам

Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн бодлого, шинэчлэл үндэсний чуулганыг эрдэнэт хотод амжилттай зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн: 2013-04-27 20:47:38

.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл