ӨМНӨД БҮСИЙН КОМАНД ШТАБЫН СУРГАЛТ БОЛЖ БАЙНА

Нэмэгдсэн: 2018-06-13 06:37:15

ӨМНӨД БҮСИЙН КОМАНД ШТАБЫН СУРГАЛТ БОЛЖ БАЙНА

Өмнөд бүсийн Онцгой байдлын газрын офицер бүрэлдэхүүнийг хамруулсан “Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үеийн бүсийн төвийн удирдлага, зохицуулалт, хариу арга хэмжээ, харилцан ажиллагаа” сэдэвт гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль Өмнөд бүсийн төв Өмнөговь аймагт болж байна.

-Гамшгаас хамгаалах менежментийн хөгжлийн чиг хандлага
-Бүсийн төвийн удирдлага зохицуулалт, гамшгийн үеийн харилцан ажиллагаа, удирдлага зохион байгуулалт, үүссэн цагийн байдлыг үнэлж, шийдвэр гаргах
-Офицер бүрэлдэхүүний штабын жигдрэлтийг хангах зорилготойгоор гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг астрономийн 48 цаг, оперативын 168 цагийн багтаамжтай 3 үе шаттайгаар зохион байгуулж байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл