ГАМШГИЙН ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДУУТ ДОХИОГООР ЖАГСЛАА

Нэмэгдсэн: 2019-03-21 11:59:09

ГАМШГИЙН ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДУУТ ДОХИОГООР ЖАГСЛАА

Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”, 340 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуулийг өнөөдөр буюу 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 16:00 цагт улс орон даяар зохион байгуулав. Өмнөговь аймаг дахь мэргэжлийн анги албад гамшгийн зарлан мэдээллийн дуут дохиогоор бүрэн жагсаж бэлтгэл байдлаа шалгууллаа.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл