НИЙТИЙН СОНСГОЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нэмэгдсэн: 2017-12-08 03:13:28

НИЙТИЙН СОНСГОЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

         Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн “Нийтийн сонсгол явуулах тухай” захирамжийн дагуу 12 дугаар сарын 05-ны өдөр нийтийн сонсгол зохион байгууллаа. Нийтийн сонсголд Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс албадын дарга нар, хороодын Засаг дарга нар, иргэдийн төлөөлөл хамрагдсан бөгөөд 2018 оны Төсвийн төсөл, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийт танилцууллаа.

         2018 оны Төсвийн төслийн танилцуулгыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Д.Батцэцэг, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг газрын албаны дарга Б.Алтанхундага нар хийж, нээлттэй сонсголд орсон хүмүүсийн санал дүгнэлтийг сонслоо.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл