Сонгинохайрхан экспортлогч дүүрэг боллоо

Нэмэгдсэн: 2018-07-02 10:58:58

Сонгинохайрхан экспортлогч дүүрэг боллоо

Дүүргийн хэмжээнд 3200 гаруй жижиг дунд бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаа явуулдаг. Эдгээр иргэдийн үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг гадаад зах зээлд сурталчлан таниулах, дэмжин урамшуулах зорилгоор БНХАУ-ын Хөлөнбуйр аймгийн Хайлаар хотын төв Лүмбэн их дэлгүүрт 2400 м2 худалдааны талбайг байнгын борлуулалтын цэг болгон ашиглах гэрээ байгуулсан. Үүний хүрээнд дүүргийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчид бүтээгдэхүүнээ хамгийн хямд зардлаар, татваргүйгээр борлуулах боломж бүрдэж байгаа юм.

Хайлаар хот нь 350 мянга гаруй хүн амтай ч БНХАУ-ын дотоодын жуулчдын тоо их. Тиймээс монгол үндэсний бараа бүтээгдэхүүний эрэлт ихтэй хот юм. Сонгинохайрхан дүүргийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчидирэх 8 дугаар сараас тогтмол худалдаа хийж онлайн захиалга авах боломжтой болж байна.


Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл