НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН 2500 М.КВ ТАЛБАЙН ХОГИЙГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ

Нэмэгдсэн: 2019-03-20 06:11:08

НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН 2500 М.КВ ТАЛБАЙН ХОГИЙГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ

Cонгинохайрхан дүүргийн "Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв" ОНӨААТҮГ-ын Иргэдийн бүлэг 2-3-р хорооны зааг жалга, 226-р худгийн баруун жалгаас 213-р худгийн зүүн жалга хүртэл нийтийн эзэмшлийн нийт 2500 м.кв талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэж, тээвэрлэлээ.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл