Төлбөр буцаан авах хүсэлт хүлээн авах эцсийн хугацаа 2013 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрөөр дуусгавар болно

Нэмэгдсэн: 2013-05-30 07:46:36

Төлбөр буцаан авах хүсэлт хүлээн авах эцсийн хугацаа 2013 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрөөр дуусгавар болно


Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл