МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ОЛИМПИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ЦОМ, АЯЛАХ ДЭВТЭРИЙГ ХҮЛЭЭН АВЛАА

Нэмэгдсэн: 2016-02-16 11:32:40

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ОЛИМПИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ЦОМ, АЯЛАХ ДЭВТЭРИЙГ ХҮЛЭЭН АВЛАА

 Хэнтий аймгаас Монгол улсын Ерөнхий сайдын нэрэмжит "Олимпийн хөгжлийг дэмжих сангийн" цом, аялах дэвтрийг хүлээн авч өөрийн аймагтаа аялуулахаар боллоо. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл