Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр засгийн газар нийслэлтэй хамтран ажиллана

Нэмэгдсэн: 2017-12-01 06:01:23

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл