“Морьтон Монгол” төслийн багийнхан 2400 гаруй км зам туулан Увс аймагт хүрэлцэн ирлээ

Нэмэгдсэн: 2014-07-01 18:13:10

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл