35 айлд өргөө цагаан гэр олгов

Нэмэгдсэн: 2014-07-08 14:44:13

Аймгий Засаг даргын 2012-2016 оны мөрийн хөтөлбөрийн “Аюулгүй орчинтой Монгол хүн” зорилтод тусгагдсан өрх бүрт төрийн үйлчилгээг хүргэх ажлын хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн сангаас 35 айлд өргөө цагаан гэр олгов.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл