Нийтдээ 6 багийн 300 ахмад буурлуудаа хүлээн авлаа

Нэмэгдсэн: 2013-05-18 15:08:53

 

Нийтдээ 6 багийн 300 ахмад буурлуудаа хүлээн авлаа.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл