ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ШШГЕГ-тай цахим мэдээлэл солилцох чиглэлээр хамтран ажиллана
ШШГЕГ-тай цахим мэдээлэл солилцох чиглэлээр хамтран ажиллана

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Ц.Пүрэвдорж Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, бригадын генерал Б.Билэгт нар өнөөдөр цахим мэдээлэл солилцох чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурав.

Уг үйл ажиллагаанд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын дарга, хурандаа М.Алтан-Очир, Шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Ж.Наранбаатар, Мэргэжлийн удирдлагын тасгийн дарга, дэд хурандаа Ч.Өнөрцэцэг, Хууль, олон нийттэй харилцах тасгийн дарга, дэд хурандаа Д.Амгалан, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Мэдээллийн технологийн газрын дарга, М.Алтанзүрх, Тамгын газрын ахлах мэргэжилтэн Ө.Өлзийбаасан зэрэг холбогдох албаны хүмүүс оролцов.

ШШГЕГ-ын харьяа шийдвэр гүйцэтгэх алба, хэсгүүд төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдийн талаарх холбогдох мэдээллийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авахдаа албан бичгээр хүсэлт гарган авч байгаа нь багагүй цаг хугацаа алдаж, тодорхой хэмжээний зардал гардаг.

Тэгвэл энэхүү гэрээг байгуулж, хамтран ажилласнаар Төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа өргөжиж, шаардлагатай мэдээллээ онлайнаар солилцох, түргэн шуурхай байдлыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, цаг хугацаа, ажлын ачаалал багасах боломж бүрдэхээс гадна, шуудан холбоо, бичиг хэргийн зардал буурах чухал ач холбогдолтой юм.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ