ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд нэг цэгийн үйлчилгээг бий болголоо
Хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд нэг цэгийн үйлчилгээг бий болголоо

Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуульд зааснаар хувь хүн, хуулийн этгээд бүртгэлээс гадуурх нуун дарагдуулсан хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагаагаа сайн дурын үндсэн дээр ил болгон мэдүүлсэн тохиолдолд тухайн этгээдийг хариуцлагаас нэг удаа чөлөөлөх юм.

Тэгвэл энэхүү хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд  хувь хүн, хуулийн этгээдэд  дээрх боломжийг олгох, нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор тус газар  төвлөрсөн нэг цэгийн үйлчилгээг бий болгоод байна.

Тус нэг цэгийн үйлчилгээ нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, бидний хэлж заншсанаар зуун айлд байрлах үйлчилгээний 3 дугаар байрны 1 давхарт байрлаж байна.

Иймээс хувь хүн, хуулийн этгээд нь хуулийн хүрээнд үйлчилгээ авч бүртгэл хийлгэх, зөвлөгөө мэдээлэл авахдаа тус үйлчилгээний цэгээр үйлчлүүлээрэй.

Харин эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн хүрээнд лавлах, асууж тодруулах зүйлээ 1800-1890 болон 7000-1890 тусгай дугаарын утсаар авч болно.  Мөн тус газрын burtgel.gov.mn, iltod.mta.mn сайтаас уг хуультай холбоотой болон хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд авч хэрэгжүүлж  буй арга хэмжээ, бусад ажлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бүрэн боломжтой.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ