ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЦАГААН ТОЛГОЙ - 2013
ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЦАГААН ТОЛГОЙ - 2013

 Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн дунд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг "Замын хөдөлгөөний цагаан толгой-2013" тэмцээн "АСА" циркт 2013 оны 05-р сарын 22-ны өдөр 09.00 цагт эхэлнэ.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ