ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй өдөрлөг болно
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй өдөрлөг болно

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 120 дугаар тогтоолоор жил бүрийн 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийг Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны баярын өдөр болгох тухай шийдвэр гарсан билээ.
   Энэхүү эрхэм, хүндтэй баярын өдрийг тохиолдуулан Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын "Нээлттэй өдөрлөг"-ийг энэ сарын 27-ны өдөр Чингисийн талбайд зохион байгуулах гэж байна.
   Тус өдөрлөгийн үеэр нийгмийн хамгааллын салбарын талаарх мэдээ, мэдээлэл өгөх,  салбарын үйлчилгээг нэг дор үзүүлэхээс гадна иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах юм.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ