Твитерт “Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар үнэхээр мундаг юмаа 5 сая төгрөгөөс доош байсан ч нийтэлдэг” хэмээн манай байгууллагын “Шилэн данс”-ны тухай жиргэсэн байна

Нэмэгдсэн: 2016-06-03

Твитерт “Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар үнэхээр мундаг юмаа 5 сая төгрөгөөс доош байсан ч нийтэлдэг” хэмээн манай байгууллагын “Шилэн данс”-ны тухай жиргэсэн байна

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл