ХХБ-ын танилцуулга

Нэмэгдсэн: 2013-05-30

 Хил хамгаалах байгууллагын албаны онцлог, үйл ажиллагааг харуулсан видео танилцуулга.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл