Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах дэлхийн хөтөлбөрийн дөрөвдүгээр чуулган

Нэмэгдсэн: 2013-06-05

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл