Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ манай аймагт ажиллав

Нэмэгдсэн: 2013-05-30

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ манай аймагт ажиллав

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ манай аймагт ажиллаж, нийгмийн хамгааллын ажилтны орон сууцны шав тавих ёслолд оролцлоо. 48 айлын уг орон сууц барих гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг тус яамны харъяа орон нутгийн хэлтэс зохион байгуулах бөгөөд орон сууцанд орох ажилтныг моргейжийн зээлэнд хамруулах, 30 хувийн урьдчилгаа төлбөрийн талыг нь яам хариуцахаар төлөвлөж байгаа ажээ. Уг орон сууцанд нийгмийн хамгааллын 18 ажилтан хамрагдах боломжтой юм байн

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл