ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Залуучуудын бага наадам 2013
Залуучуудын бага наадам 2013

Бид эх нутагтаа хайртай “ Зорилго нэгтэй зогсолтгүй урагшаа “  энэ бол Булган сумын Залуучуудын холбооны уриа.  2013 оны 05 – р сарын 04 – ний Бямба гарагт Булган сумын Залуучуудын холбооноос “ Залуучуудын урлаг спортын бага наадам 2013 “ наадмыг зохион байгууллаа. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ