ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Журамласан толь бичиг” гартал шинээр толь бичиг хэвлүүлэхгүй байхыг зөвлөж байна
“Журамласан толь бичиг” гартал шинээр толь бичиг хэвлүүлэхгүй байхыг зөвлөж байна

 

Өнгөрсөн дөрөвдүгээр сарын 22-ны өдөрТөрийн хэлний зөвлөлийн ээлжит хуралдаан болж өнгөрсөн юм. Уг  хуралдаанаар 03 тоот тогтоол гарсан юм. Энэ нь “Монгол кирил бичгийн зөв бичих зүйн журамласан толь бичиг”-ийн тухай. Энэхүү Монгол хэлний  “Журамласан толь бичиг”-ийг ирэх есдүгээр сард гаргахаар төлөвлөжбайгаа бөгөөд  Монгол үсгийн дүрэм, зөв бичих ёс зүйг эмхэтгэх зорилготой. Тиймээс “Журамласан толь бичиг” гархаас өмнө хэвлэгдсэн толь бичиг эргэлзээ төрүүлэх магадлалтай тул тус толийг хэвлэгдэж олны хүртээл болтол бусад толь бичиг зохиогч зөв бичгийн дүрмийн толь эмхлэн гаргахгүй байхыг зөвлөж байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ