ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
2013 оны жүжгийн зохиолын шалгарсан бүтээлүүд
2013 оны жүжгийн зохиолын шалгарсан бүтээлүүд

 

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам, Улсын Драмын эрдмийн театр, Монголын зохиолчдын эвлэл хамтран мэргэжлийн урлагийн байгууллагын  урын санг нэмэгдүүлэх, зохиолчдын идэвх санаачлагыг нэмэгдүүлэн дэмжих, зохиолчдын бүтээл туурвилыг   тайзны бүтээл болгон олон нийтэд хүргэх зорилгоор "Орчин үеийн жүжгийн зохиол"-ын уралдааныг зарлан ССАЖ-ын сайд Ц.Оюунгэрэлийн тушаалаар байгуулагдсан комисс уралдааныг дүгнэж шилдэгийг тодруулан батламж, мөнгөн шагналыг гардуулсан билээ. Харин одоо эдгээр шалгарсан бүтээлүүдийг уншигч танд  танилцуулж байна. Жич: Энэхүү зохиолуудыг  авч хэрэглэх бол ССАЖЯ-ны СУБХЗГазарт хандана уу. 

1-р байр Г.Анхбаярын зохиол "Зургаа

2-р байр Д.Мэндсайханы зохиол "Би хэн бэ"

3-р байр С.Баярсайханы зохиол "Дээд хэмжээ"

Тусгай байр Т.Бум-Эрдэнэний зохиол "Нүд"

Тусгай байр Г.Анхбаяр, Д.Түмэн-өлзий нарын зохиол "Дүүжлүүрийн эзэн"

Тусгай байр П.Батхуягийн "Би Пушкин бишээ. Харин..."

ⓒ ССАЖЯ 2013

Дээрх шалгарсан бүтээлүүдийг зохиогчийн болон эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн аливаа хэлбэрээр ашиглах, хувилан олшруулахыг хориголоно

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ