ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ССАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөлөө
ССАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөлөө

Өнөөдөр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга, яамдын төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын зарим агентлагийн дарга нар төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөлөө.

  Албан үүргээ үнэнч шударгаар биелүүлэх андгай тангараг өргөж, төрийн жинхэнэ албан тушаалтан болж байгаа эдгээр хүмүүст Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ч.Сайханбилэг ажлын амжилт хүсээд:

            -Та бүхэн төрийн бодлогыг боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг төрийн захиргааны удирдлагаар хангах хуулиар хүлээсэн төрийн захиргааны албан тушаалтан тул Шинэчлэлийн Засгийн газрын бодлогыг тодорхойлох түүний хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад голлох үүргийг гүйцэтгэх хүмүүс. Монгол төрийн албыг улам хүчирхэг болгох, төрийн албаны бие даасан хараат бус байдлыг төлөвшүүлж, төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулж, төрийн албан хаагчдыг улс төр, авилга, хээл хахуулиас ангид байлгах төрийн бодлогыг гардан хэрэгжүүлэх үүргийг удирдах ажилтан та бүхэн удирдан манлайлж оролцоно. Та бүхэн төрийн албаны нэр хүнд, үнэт зүйлсийг эрхэмлэн дээдэлж, хоёргүй сэтгэлээр монгол төр, Монголын ард түмний төлөө зүтгэхийг хүсэн ерөөе гэсэн юм.  

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ