ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Спортын шилдэг хорин их, дээд сургуулиуд шалгарлаа
Спортын шилдэг хорин их, дээд сургуулиуд шалгарлаа
Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 262 дугаар тогтоолын дагуу явагдсан Монголын оюутны спортын “Универсиад-2013” наадмын багийн нэгдсэн дүнг үндэслэн Монголын оюутны спортын холбоо “МОНГОЛ УЛСЫН СПОРТЫН ШИЛДЭГ ХОРИН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ”-иудыг зарлаж байна. Үүнд:


МОНГОЛ УЛСЫН СПОРТЫН ШИЛДЭГ ХОРИН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУД

1. Үндэсний биеийн тамирын дээд сургууль
2. Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
3. Монгол улсын боловсролын их сургууль
4. Батлан хамгаалах их сургууль
5. “Мон-Алтиус” биеийн тамирын дээд сургууль
6. Хөдөө аж ахуйн их сургууль
7. Монгол улсын их сургууль
8. “Аварга” биеийн тамирын дээд сургууль
9. Хууль сахиулах их сургууль
10. Монголын үндэсний их сургууль
11. Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль
12. Төмөр замын дээд сургууль
13. Ховд их сургууль
14. Архангай аймаг дахь МУБИС-ийн салбар сургууль
15. Дархан-Уул аймаг дахь ШУТИС-ийн салбар сургууль
16. Орхон аймагдахь ШУТИС-ийн салбар сургууль
17. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
18. Отгонтэнгэр их сургууль
19. “Тэнгэр” дээд сургууль
20. “Газарчин” дээд сургууль
МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ СПОРТЫН ХОЛБОО
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ