ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Ашигт малтмал газрын тосны газар “MERIT” төсөлтэй хамтран “Багийн ажиллагаа ба цагийн менежмент” сургалтыг зохион байгууллаа
Ашигт малтмал газрын тосны газар “MERIT” төсөлтэй хамтран “Багийн ажиллагаа ба цагийн менежмент” сургалтыг зохион байгууллаа

Ашигт малтмал, газрын тосны газар “MERIT” төсөлтэй хамтран “Багийн ажиллагаа ба цагийн менежмент” сургалтыг  2017 оны 5 дугаар сарын 3-8-ны өдрүүдэд  зохион байгууллаа.

Сургалтанд АМГТГ-ын хэлтсийн дарга мэргэжилтэн нарын нийт 30 гаруй төрийн албан хаагч сургалтанд хамрагдлаа.


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ