ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ОЛОН УЛСЫН РАДИОГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ДҮРМИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ, СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАГДАНА
ОЛОН УЛСЫН РАДИОГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ДҮРМИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ, СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАГДАНА

 Олон Улсын Цахилгаан Холбооны Байгууллага (ОУЦХБ) нь 1865 онд байгуулагдсан ба 1947 онд НҮБ-ын харилцаа холбооны асуудал хариуцсан төрөлжсөн байгууллага болжээ. Монгол улс 1964 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр тус байгууллагын гишүүнээр элсэн орсон ба Мэдээллийн Технологи, Шуудан, Харилцаа Холбооны Газар (МТШХХГ) нь гишүүн орныг төлөөлдөг байна.

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 137 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын Үндэсний хиймэл дагуул хөтөлбөр”-ийн хүрээнд зөвлөгөө өгөхөөр тус ОУЦХБ-ын Сансрын асуудал эрхэлсэн хэлтсийн дарга ноён Ивон Хэнри, Ази-номхон далайн бүсийн төвийн зөвлөх ноён Ашиш Нараян, зөвлөх ноён Аврам Сион зэрэг албаны хүмүүс энэ оны 6 дугаар сарын 6-наас 15-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо хүрэлцэн ирж ажиллах гэж байна.

Энэ үеэр олон улсын радиогийн зохицуулалтын дүрмийн чиглэлээр мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дунд нэг өдрийн сургалт, семинарыг 6-р сарын 7-ны өдөр МТШХХГ, Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороо, Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨК-иуд хамтран ОУЦХБ-ын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулна. Сургалт, семинарын хүрээнд харилцаа холбооны хиймэл дагуулын радио давтамжийн зохицуулалтыг олон улсад үр дүнтэй, зохих дүрэм журмын дагуу хэрхэн оновчтой хийх талаар ОУЦХБ-аас манай улсын холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудад тодорхой мэдлэг олгохоороо ач холбогдолтой юм.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ