“Дотоод эрсдэл тооцох, эрсдэлийн хяналтын матриц боловсруулах арга зүй” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн: 2013-06-05

“Дотоод эрсдэл тооцох, эрсдэлийн хяналтын матриц боловсруулах арга зүй” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа


Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл