Өлгий хот

Нэмэгдсэн: 2013-06-10

Өлгий хот

Өлгий хотын өнгө төрхийг илэрхийлсэн барилга байгууламжууд

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл