Ерөнхий сайд Говь-Алтай аймагт ажиллалаа

Нэмэгдсэн: 2018-05-11

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZPHCFr9G9FU" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл