ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад – Иргэн таны оролцоо” аян орон нутагт үргэлжилж байна
“Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад – Иргэн таны оролцоо” аян орон нутагт үргэлжилж байна

Архангай

"Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад - Иргэн таны оролцоо" аяны хүрээнд Архангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Эрүүл мэндийн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран Эрдэнэбулган сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 200 гаруй сурагчдад "Ил задгай худалдаа, сургуулийн орчимд худалдаалахыг хориглосон хоол, хүнсний бүтээгдэхүүний болон тэдгээрийн бие махбодод үзүүлэх сөрөг нөлөө", "Гарын ариун цэвэр - Хүнсний аюулгүй байдал" сэдвээр сургалт, "Гараа хэрхэн зөв угаах дадал"-аар үзүүлэх сургалт зохион байгуулав.

Баян-Өлгий

Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас "Эмпати" сургуулийн хүсэлтийн дагуу тус сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, эмч, тогооч, ажилчдад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгчээ. Мөн аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад "Сургуулийн орчинд хориглосон бүтээгдэхүүний жагсаалт" болон хүнсний аюулгүй байдлын талаарх мэдлэг олгох зорилгоор сурталчилгааны буланг тогтмол ажиллуулж, сурагчдад сургалт зохион байгуулах талаар албан тоот хүргүүлж, биeлэлтийг шалган ажиллаж байна.

Өвөрхангай

Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэгч нараар дамжуулан хэрэглэгчдэд зориулсан хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний зохистой хэрэглээ, эрүүл ахуй, амьдралын зөв дадал, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, сурталчилгаа, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, соён гэгээрүүлэх ажлуудыг хийхийн зэрэгцээ өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүнд чанар стандартын болон аюулгүйн үзүүлэлтээр шинжилгээтэй хяналт шинжилгээ хийх, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын уялдаа холбоо сайжруулж хамтран ажиллаж байгаа аж.

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас хүнсний худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчид, ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын нийт 275 багш, ажиллагсдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан байдалд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн лаборатори, эмчийн үзлэгийн бүртгэлтэй тулгалт хийж байна.

Төв

Төв аймгийн 27 сумын мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн мэргэжилтнүүдэд мал амьтныг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, дархлаажуулах, мал угаалгын дүнгийн тухай танхимын сургалтыг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас зохион байгууллаа.

Сүхбаатар

Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар хамтран малын шилжилт хөдөлгөөн, мах бэлтгэлийн үеийн мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагыг хангуулах, улсын нөөц, аюулгүйн нөөцөд малын гоц халдварт өвчингүй бүс нутгаас хадлан, тэжээл бэлтгэсэн эсэхэд шалгалт хийж, Улаанбаатар чиглэлийн авто замд хамтарсан хяналт хийж байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ