ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ 2019 ОНЫГ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРЖИЛТИЙН ЖИЛ БОЛГОН ЗАРЛАЛАА

Нэмэгдсэн: 2019-02-14

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ 2019 ОНЫГ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРЖИЛТИЙН ЖИЛ БОЛГОН ЗАРЛАЛАА

“Хөдөө аж ахуй, үйлдвэржилтийн жил”-ийн нээлтийн арга хэмжээг 1-р сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн боловч орон нутагт гарсан H1N1 вирусын гаралттай холбоотойгоор хойшлуулсан билээ. 
Тус арга хэмжээг 2 дугаар сарын 27, 28, 3-р сарын 01-ний өдрүүдэд Даланзадгад суманд зохион байгуулж, аймгийн аварга шалгаруулах “Тэмээний уралдаан”, “Малчдын зөвлөгөөн”, "Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд малчдын оролцоо" бизнес экспо зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахаар бэлтгэл байдлыг хангаж байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл