Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 02 дугаар сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын тоон инфографик мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2019-03-01

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл